Minimálbérek (1998-2007)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához:

Minimálbér 

 


30%

 


30-ad rész

 

1999.01.01-1999.12.31.

19.500,-Ft

5.850,-Ft

195,-Ft

1999.01.01-1999.12.31.

22.500,-Ft

6.750,-Ft

225,-Ft

2000.01.01-2000.12.31.

25.500,-Ft

7.650,-Ft

255,-Ft

2001.01.01-2001.12.31.

40.000,-Ft

12.000,-Ft

400,-Ft

2002.01.01-2003.12.31.

50.000,-Ft

15.000,-Ft

500,-Ft

2004.01.01-2004.12.31.

53.000,-Ft

15.900,-Ft

530,-Ft

2005.01.01-2005.12.31.

57.000,-Ft

17.100,-Ft

570,-Ft

2006.01.01-2006.12.31.

62.500,-Ft

18.750,-Ft

625,-Ft

2007.01.01-jétől

65.500,-Ft

19.650,-Ft

655,-Ft


1999. január hónapban 19.500,-Ft-ot, 2000. január hónapban 22.500,-Ft-ot, 2001. január hónapban 25.500,-Ft-ot, 2002. január hónapban 40.000,-Ft-ot, 2004. január hónapra 50.000,-Ft-ot, 2005. januárban 53.000,-Ft-ot, 2006. januárban 57.000,-Ft-ot, 2007. januárban 62.500,-Ft-ot kellett alapul venni, az ismertetett időszakoknál február 1-jétől következett be a változás.

Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításához:

A minimálbér összege

30-ad része

1999.02.01-2000.01.31.

22.500,-Ft

750,-Ft

2000.02.01-2001.01.31.

25.500,-Ft

850,-Ft

2001.02.01-2002.01.31.

40.000,-Ft

1.333,33 Ft

2002.02.01-2004.01.31.

50.000,-Ft

1.666,67 Ft

2004.02.01-2005.01.31.

53.000,-Ft

1.766,67 Ft

2005.02.01-2006.01.31.

57.000,-Ft

1.900,00 Ft

2006.02.01-2007.01.31.

62.500,-Ft

2.083,33 Ft

2007.02.01-jétől

65.500,-Ft

2.183,33 Ft


2001. február 1-jétől a havi járulékalap kiszámításánál naptári napi kerekítést használni nem lehet, csak a tárgyhónap járulékalapjának összegét szabad kerekíteni (pl. járulékfizetési kötelezettség 2007.03.17-2007.03.31-ig: 15 x 2.183,33 = 32.749,95 kerekítve 32.750,-Ft).

Minimum-járulékalap összege:

30-ad része

2006.09.01.-2006.12.31.

125.000,-Ft

4.166,66 Ft

2007.01.01-jétől

131.000,-Ft

4.366,66


Járulékmértékek

Tájékoztató a fizetendő járulékok megoszlásáról (1999-2007)

2007.02.02.

A fizetendő járulékok megoszlása 2007. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészség-
biztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

 

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2007.

21

5

3

13*

0,5

8,5

8

4

3

* A korkedvezmény-biztosítási járulékot 2007. évben a központi költségvetés vállalja át, ezért a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére 2007-ben konkrét fizetési kötelezettséget nem jelent. Bevezetése fokozatosan történik.

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. szeptember 1-jétől:

év
(hó)

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

magán-

nyugdíj-
pénztári tagdíj

biztosított
egészség-
biztosítási
járuléka (%)

  nyugdíj-
biztosítási járulék
egészség-
biztosítási járulék
(eg.b.j.)
természetbeni eg.b.j. pénzbeli eg.b.j. magán-
nyugdíj-

pénztári tag
nem magán-
nyugdíj-
pénztári tag
természetbeni eg.b.j. pénzbeli eg.b.j.
2006. IX.-XII. 18 7 4 0,5 8,5 8 4 2

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

év

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

biztosított egészség-
biztosítási járuléka
(%)

nyugdíj-
biztosítási járulék

egészség-
biztosítási járulék

magánnyugdíj-
pénztári tag

nem magánnyugdíj-pénztári tag

2006. VIII.

18

11

0,5

8,5

4

2005

18

11

0,5

8,5

4

2004

18

11

0,5

8,5

4

2003

18

11

1,5

8,5

3

2002

18

11

2

8

3

2001

20

11

2

8

3

2000

22

11

2

8

3

1999

22

11

2

8

3

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke
a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál
2006. szeptember 1-jétől:

2007. IV-

9 %

2007. I-III.

16 %

2006. IX.

10 %

A baleseti járulék mértéke 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006. VIII.

5%

2005

5%

2004

5%

2003

5%

2002

5%

2001

5%

2000

5%

1999

5%


A magánszemély
egészségbiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006.VIII.

11%

2005

11%

2004

11%

2003

11%

2002

11%

2001

11%

2000

11%

1999

11%

A járulékfizetési felső határ naptári napi és éves összege

2007-ben

napi: 18.490,-Ft

évi: 6.748.850,-Ft

2006-ban

napi: 17.330,-Ft

évi: 6.325.450,-Ft

2005-ben

napi: 16.440,-Ft

évi: 6.000.600,-Ft

2004-ben

napi: 14.500,-Ft

évi: 5.307.000,-Ft

2003-ban

napi: 10.700,-Ft

évi: 3.905.500,-Ft

2002-ben

napi: 6.490,-Ft

évi: 2.368.850,-Ft

2001-ben

napi: 6.020,-Ft

évi: 2.197.300,-Ft

2000-ben

napi: 5.520,-Ft

évi: 2.020.320,-F

1999-ben

napi: 5.080,-Ft

évi: 1.854.200,-Ft

Az szja 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatok benyújtásának határidejéről

a) Az önadózó 2007. évben is a személyi jövedelemadó bevallásával együtt nyújthatja be – a szokásos módon, zárt borítékban – az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatát. Az adóbevallás benyújtásának határideje

  • egyéni vállalkozó és az általános forgalmi adót fizető magánszemély esetén február 15-e,

  • az önadózást választó egyéb magánszemély esetén május 21-e.

b) Az a magánszemély, aki az adóhatósággal kívánja megállapíttatni az adóját (ADAM), az APEH-hez eljuttatandó bejelentésével és nyilatkozatával együtt február 15-éig rendelkezhet a megfizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról.

c) A munkavállaló 2007. február 15-éig kérheti 2006. évre vonatkozóan is, hogy a munkáltatója állapítsa meg a személyi jövedelemadóját (munkáltatói adómegállapítás). A munkáltatót az adózás rendjéről szóló törvény alapján választási lehetőség illeti meg.