Főbb változások 2006/2007 évben

Adózás rendje:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény szerint 2006. január 1-jei hatállyal a munkáltató, a kifizető havi adatszolgáltatást köteles teljesíteni az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról, a tárgyhót követő hó 12-ig elektronikus úton, vagy gépi adathordozón. A havi, negyedéves bevalló foglalkoztatóknak 2006. május 12-től, az éves bevallóknak 2007. február 12-től kell először adatot szolgáltatniuk.

Személyi jövedelemadó:

2006. január 1-jétől a 38%-os felső adókulcs 36%-ra csökken, az alsó adókulcs változatlanul 18% marad. A 18%-os sáv felső határa 2006-ban 1.550.000,- Ft-ra emelkedik, 2007-ben 1,700.000,-Ft-ra emelkedik.
Béren kívüli juttatások: a munkáltató legfeljebb a munkavállaló munkaviszonyából származó éves jövedelme 15%-áig (maximum 500.000,- Ft) adhat adó- és járulékmentes természetbeni juttatásokat 2006-ban. Nem számít bele a vidékről bejárók utazási költségtérítése, a lakáscélú munkáltatói támogatás, illetve az étkezési hozzájárulás, amelynek adómentes értékhatára meleg étkezéshez felhasználható utalványnál havi 9.000,- Ft. hideg étkezésre jogosítónál 4.500,- Ft-ra nő.

Minimálbér:

Három évre szóló megállapodás született a minimálbérről: összege jövőre 62 500, 2007-ben 65 500, 2008-ban pedig 69 ezer forint lesz. A miniszterelnök szerint a döntés jó alap arra, hogy egy átfogó gazdasági-szociális megállapodást készítsenek elő.
Megegyezett az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) a következő három évre szóló minimálbér-emelésről, illetve a jövő évi országos béremelési ajánlásról, a megállapodás aláírásán jelen volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
Jövőre az idei 57 ezer forintos minimálbért 62 500 forintra emelik, 2007-ben 65 500 forintos, 2008-ban 69 ezer forintos lesz a minimálbér.
Ajánlott, majd kötelező szorzószám
A megállapodás alapján a szakképzetteknél is a minimálbérhez rendelt bérminimumot vezetnek be. Ennek szorzószáma jövőre az első félévben csak ajánlott, a második félévtől viszont, illetve 2007-ben és 2008-ban már kötelező. A jövő évre a 3,5 százalékos reálkereset-növekedés elérése érdekében 4-5 százalékos bruttó keresetemelést javasol országosan a versenyszférának az OÉT.
A legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben kétéves gyakorlatig jövőre 1,05, két év gyakorlat felett 1,1-szeres lesz a minimálbérhez viszonyított szorzó. Az első félévben ez ajánlott, a második félévben kötelező.
Ezek a szorzók kötelező jelleggel 2007-ben 1,1, illetve 1,15, 2008-ban 1,2, illetve 1,25. Az 50 év feletti munkavállalók esetében nem kell figyelembe venni a gyakorlati idő szerinti megkülönböztetést. Ezektől a szorzóktól a középszintű bérmegállapodásokban lefelé is el lehet majd térni.
Az OÉT ajánlja továbbá, hogy a felsőfokú iskolai végzettséget és/vagy akkreditált felsőfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben 2006-ban, 2007-ben, illetve 2008-ban lehetőleg a minimálbérhez viszonyított 1,4; 1,5; 1,6-os szorzót alkalmazzanak a munkaadók. (Forrás: MTI)

Egészségügyi hozzájárulás:

A tervezettől eltérően 2006. november 1-jétől nem szűnik meg a járulék, mértéke továbbra is változatlanul 1.950,-Ft

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás:

2006. január 1-jétől a havi bevalló foglalkoztatók a magánnyugdíjpénztári tagdíjat továbbra is havonta kötelesek bevallani, a többi adózónak azonban negyedéves tagdíjbevallást kell teljesítenie, melynek határideje a tárgynegyedévet követő hónap 20-a. A tagdíjat a foglalkoztatóknak változatlanul havonta kell megfizetniük a tárgyhót követő hónap 12-ig.

ÁFA:

a 25%-os ÁFA kulcs 2006-ban 20%-ra csökken.

Társasági adó:

a társasági adókulcs 5.000.000,- Ft adóalapig 10%-ra csökken 2006-ban.

Iparűzési adó:

2006. évtől levonható lesz a társasági adóalapból az iparűzési adó 100%-a.

Megszűnő adókedvezmények:

2007. január 1-től megszűnik a szellemi tevékenység, a felnőttképzés és a számítógép beszerzés adókedvezménye.

Megszűnik a lakáshitel - törlesztés kedvezménye, ha eddig még nem számolt el.

Kedvezmények jövedelemkorlátja  évi 6 millió forint helyett legfeljebb évi 3 millió 400 ezer forint összes jövedelemig érvényesíthető teljes egészében az egyes tb-és magán-nyugdíjpénztári befizetések, a tandíj, a közcélú adományok, az élet-és nyugdíjbiztosítások utáni együttesen 100 ezer forint kedvezmény.

Családi kedvezmény nem változott: a kedvezmény  - legalább három eltartott estén - hó / eltartott / 4 ezer forint.

Fogyatékkal élők kedvezménye nem voltozott.

Nyugdíj:

A nyugdíj és a nyugdíjast megillető baleseti járadék, ha nincs más jövedelme, adómentes. Ha van más jövedelme, akkor a nyugdij és  a baleseti járadék adóterhet nem viseló járandóságnak minősül. Eszerint, ha  valaki a nyugdíj mellettjövedelmet szerez, akkor a nyugdíj (balesetei járadék) összegét az éves összevont adóalapba be kell számítani, de a nyugdíjra (baesetei járadékra) jutó adó  csökkenti a számított adót.

Kamatjövedelem:

2006. szeptember 1-jétől a kamatjövedelem után adót kell fizetni. az adó a kamat 20 %-a.

Tagi kölcsön elengedése:

2006. szeptember 1-jétől, ha 2006. junius -én fennállt tagi kölcsönt a kölcsönt adó 2006. évben elengedi, a 10 % adóval terhelten vehető vissza.

Természetbeni juttatás, reprezentáció:

2006. szeptember 1-jétől az adóköteles természetbeni juttatás utáni adó 44 %-ról, 54 %-ra nő.

Céges telefon magánhasználata:

 

 

 

freeaudit.hu