Könyvelõ kiválasztása:

A könyvelõ elõször a tevékenységi körökkel kapcsolatos TEÁOR számok kiválasztásában adhat tanácsot az induló vállalkozónak, de a késõbbiekben még többet segíthet az adófizetési kötelezettségek mérséklésében. Érdemes a könyvelõ kiválasztásakor figyelembe venni a földrajzi távolságot a személyes együttmûködés megkönnyítése érdekében.

Célszerû megbízható referenciákkal rendelkezõ könyvelõt alkalmazni. Így bátran a szakember tanácsát lehet kérni kényes kérdésekben is, ezáltal nem lesz kész tények elé állítva a késõbbiekben.

Könyvelõ kiválasztásánál három szempontot kell figyelembe venni:  

- A legfontosabb a vállalkozó saját igénye és a könyvelõi környezet harmóniája. Arányos legyen az induló vállalkozás és a Könyvelõiroda mérete. Kisvállalkozás kisebb, nagyobb cég nagyobb irodát bízzon meg. Ki kell emelni, hogy ekkor nem a szakmai felkészültség értékelésérõl van szó. A számviteli törvény egy és ugyanaz mindenki esetében.

- Következõ szempont, hogy a könyvelõ rendelkezzen felelõsségbiztosítással, amit érdemes elkérni az elsõ találkozó alkalmával. Ekkor célszerû érdeklõdni a referenciákról is. Ha létszámban nagyobb az induló cég, akkor javasolt olyan könyvelõhöz fordulni, aki alkalmaz bérszámfejtõt, adótanácsadót.

- Végül, mivel bizalmi kapcsolatról van szószükséges egyfajta belsõ „biztonságérzet”, ami meggyõzi a vállalkozót: „tudom, hogy a rábízott feladatot el tudja végezni a könyvelõ” .